Spletna stran AMMER
AMMER – Archivio Multimediale della Memoria dell’Emigrazione Regionale/Multimedijski arhiv pričevanj o deželnem izseljenstvu – je digitalni arhiv, ki obsega fotografije, papirne dokumente in posnete pogovore z izseljenci dežele Furlanije Julijske krajine. AMMER je bil zasnovan leta 2006 s prvo skupino 100 intervjujev in 5000 fotografijami, zbranimi v Argentini in v Urugvaju. Kasneje je raziskava postopno zajela vse države, v katere so se usmerili izseljenski tokovi dežele. Prve postaje so bile Kanada, Avstralija, Združene države Amerike, Venezuela in, v Evropi, Francija, Nemčija, Švica ter Belgija. Nato nas je pot vodila v Brazilijo, Južno Afriko in v države Severne ter Vzhodne Evrope. AMMER je bil zamišljen tako, da lahko pri njegovem oblikovanju sodelujejo vsi uporabniki. Izseljenci, njihove družine in njihovi potomci so v projektu udeleženi kot neposredni pričevalci, ki prispevajo večino gradiva,  in hkrati kot uporabniki informacij, skupaj z raziskovalci in drugimi, ki jih to področje zanima.

approfondisci
Zgodovinski pregled deželnega izseljenstva
Gian Carlo Bertuzzi

Ali je izseljenstvo usoda, na katero je obsojen, kdor je rojen v krajih, ki ponujajo le uboštvo? Ali je izseljenstvo pogumna izbira tistega, ki se poda na pot »iskanja sreče«, da bi sebi in svoji družini omogočil boljše življenje? Je morda sestavni del gospodarskega in družbenega življenja, njegova posledica in hkrati razlog za njegov obstoj? Ali je izseljenstvo lahko vir blaginje za tistega, ki odide, in za tistega, ki ostane? Ali pa je le vir družbenega, kulturnega, gospodarskega in demografskega propadanja krajev, ki jih ljudje zapuščajo? Je morda lahko oboje hkrati?
Poskušajmo odgovoriti na ta vprašanja z zgodovinskega vidika in na primeru dežele Furlanije Julijske krajine.

approfondisci
Spletna stran Izseljenstvo Furlanije Julijske krajine, Deželni rojaki po svetu
Vsebuje in zbira informacije in podatke v zvezi z deželnim izseljenstvom ter s tem povezanimi vsebinami in vprašanji. Prek spletne strani je omogočen dostop do dokumentov, ki se nanašajo na deželno politiko s tega področja (projekti, ukrepi, dogodki, združenja), na predpise, pomembne za izseljence pri uveljavljanju njihovih pravic (državljanstvo, volilna pravica, izobraževanje, zdravstveno varstvo, pokojninski sistem), na zgodovino in statistične podatke v zvezi s pojavom izseljenstva v deželi (zgodovina in pričevanja, multimedijska podatkovna zbirka, publikacije, podatki AIRE/matičnih evidenc Italijanov v tujini), na deželo in njene odnose z državljani v tujini (WEB TV, news, televideo). Prek spletne strani je mogoče poslati prošnje za dodatne informacije (»vprašaj strokovnjaka«) in svoje prispevke (»piši strokovnjaku«, »pošlji svojo zgodbo«)

approfondisci
PAESIRicerca

imena

 kdo kaj kdaj kje

 intervjuji

zemljevidi

časovna krivulja

 potovanja

 zgodbe

storie


Tvoja zgodba o izseljenstvu
Prispevaj svojo zgodbo ali zgodbo sorodnika, prijatelja, znanca. Opremiš jo lahko s fotografijami, drugimi dokumenti ali multimedijskimi vsebinami. Uvrščena bo v arhiv AMMER in tako tebi ter drugim dostopna, skupaj z ostalimi objavljenimi zgodbami, prek njegove spletne strani.
 
AIRE “Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero” (Matične evidence Italijanov v tujini)
Statistični podatki, nazadnje osveženi junija 2006, rojakov Furlanije Julijske krajine v tujini, razvrščeni po pokrajinah, po ATO (optimalnih ozemeljskih območjih), po občinah, po celinah in po namembni državi.

pojdi na spletno stran